Regulamin kursu online Droga thelemy

 1. Rezerwacja miejsca wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Rezerwacja miejsc jest bezzwrotna.
 3. Prezentacja rozpocznie się o godzinie 19:30 i potrwa około 2 godzin z przerwą. Po zakończeniu prezentacji będzie możliwość zadawania pytań.
 4. Maksymalne spóźnienie na webinarium to 5 minut (później nie będzie możliwości dołączenia).
 5. Przy logowaniu się do ZOOMa podaj nazwę użytkownika, która będzie Twoim imieniem i pierwszą literą nazwiska, np. Jan Kowalski = Jan K. Dzięki temu podczas akceptacji uczestnika wiemy, że jest to osoba, która dokonała rezerwacji miejsca. Nie akceptujemy nicków (Kubusiów Puchatków, Myszek Miki, fratrów Belfegorów itp.)
 6. Do grupy na ZOOMie będzie można dołączyć od godziny 19:20. Uczestnicy będą mieli 10 minut, aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie (sprzęt, kamera, głośniki, łącze internetowe itp.).
 7. Podczas spotkania uczestnicy mają włączone kamery i wyłączone mikrofony, które będą włączane w trakcie zadawania pytań. Osoby, które nie mają włączonych kamer zostaną automatycznie wylogowane.
 8. Prosimy zadbać o komfortowy odbiór bez obecności osób trzecich w pomieszczeniu. Jedna rezerwacja = jedna osoba. W przypadku, gdy w pomieszczeniu będą znajdowały się dodatkowe osoby, które nie dokonały rezerwacji, uczestnik zostanie automatycznie wylogowany.
 9. Spotkania nie można nagrywać i nie można robić zdjęć. Przedstawione w trakcie spotkań materiały są autorskie i prowadzący nie zezwala na ich publikowanie, kopiowanie, reprodukowanie i powielanie. Takie działania spowodują naruszenie praw autorskich.
 10. Jeżeli w trakcie spotkania przydarzy się awaria, np. utrata połączenia z ZOOMem i brak możliwości ponownego zalogowania, wówczas prosimy o kontakt mailowy: k.azarewicz@gmail.com. Na początku spotkania udostępnimy również numer na WhatsAppie.
 11. Prosimy, aby w trakcie spotkania nie spożywać posiłków. Kubek kawy albo lampka wina będą mile widziane, ale najlepiej jest mieć przy sobie notes i długopis.
 12. W przypadku absencji nie ma możliwości zorganizowania ponownie zajęć. Nie posiadamy filmów ani plików. Zajęcia prowadzone są na żywo.
 13. Organizatorzy roszczą sobie prawo do zmiany terminów zajęć w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń.