Wykład K. Azarewicza na temat O.T.O. we Wrocławiu

wpis w: Uncategorized | 0

Zapraszamy na wykład Krzysztofa Azarewicza „Magiczny etos i kultura Ordo Templi Orientis”.

Ordo Templi Orientis (O.T.O.), czyli Zakon Świątyni Wschodu to międzynarodowa organizacja o charakterze para-masońskim. O.T.O. zostało założone około 1905 roku przez Carla Kellnera i Theodora Reussa, a najbardziej znanym członkiem zakonu był Aleister Crowley, angielski poeta i okultysta. Crowley dokonał znacznych reform w strukturze O.T.O.; m.in. inkorporował w jego strukturę „prawo thelemy”, a także położył duży nacisk na wtajemniczanie jego członków w misteria magii seksualnej.
Zadaniami, jakie stawiali sobie przywódcy O.T.O., było wtajemniczanie kandydatów w misteria egzystencji poprzez proces inicjacyjny, nauczanie „oświeconej etyki”, rozwijanie cnót „uniwersalnego braterstwa” oraz promulgacja „prawa thelemy”.

W trakcie wykładu Krzysztof Azarewicz opowie m.in o:

• historii założenia O.T.O. i sylwetek założycieli zakonu
• głównych idei towarzyszących Aleisterowi Crowleyowi w rekonstrukcji systemu O.T.O. w oparciu o zasady Prawa Thelemy
• nowożytnych dziejach zakonu
• dezinformacjach na temat O.T.O. w polskiej literaturze przedmiotu i w prasie
• strukturze funkcjonalnej zakonu
• ezoterycznych wymiarach działalności O.T.O.:
– O.T.O. jako pomost łączący tradycję misteryjną Wschodu i Zachodu
– procesy inicjacyjne w misteria egzystencji
– magia seksualna
• egzoterycznych wymiarach działalności O.T.O.:
– ochrona wolności jednostki w oparciu o zasady uniwersalnego braterstwa
– tworzenie nowej struktury społecznej w oparciu o Prawo Thelemy
– działalność kulturotwórcza i filantropijna

 

Wroclaw_12.03.2016